techniek lessen tieners 10+ en volwassenen

 

 

Deze lessen zijn bedoeld voor tieners en volwassenen die er naar verlangen om meer dans- drama- en bewegingstechnieken te leren en hun lichaam daarvoor willen trainen.

 

WAT?  

We zullen gedurende het jaar, in blokken van 8-9 lessen, werken aan verschillende dans en bewegingstechnieken.

Een module start met 6 deelnemers en is vol met 10 (om iedereen genoeg individuele aandacht te geven worden de klassen klein gehouden)

De lessen worden door verschillende docenten gegeven, ieder goed in zijn/haar eigen techniek.

Elk blok is een losstaande module met een andere techniek. Dit betekent dat je je per blok kunt inschrijven en je niet automatisch ingeschreven bent voor het volgende blok. Kijk voor concrete informatie over de inhoud en start data van de blokken/modules bij: Wat ga ik leren.

 

HOE?    

Elke les zal beginnen met gebed. De lessen zijn gericht op het trainen van het lichaam, dus er is een goede warming-up. Elke les leer je weer iets nieuws op het gebied van de techniek van jouw gekozen blok. Het geleerde wordt per les in een korte combinatie gezet om te kunnen genieten van wat je geleerd hebt. We gebruiken met name christelijke muziek en muziek dat langs de lat van Filipenzen 4:8 gelegd kan worden. Omdat dit techniek lessen zijn zal er weinig ruimte zijn voor vrijdansen en aanbiddingsdans. De muziekstijlen zijn gericht op de leefwereld van de doelgroep. Qua techniek hoef je geen ervaring te hebben, maar wel erg gemotiveerd om hard te werken en veel te willen leren. (Vlaggen en streamers kunnen via het aanmeldformulier besteld worden)

 

WANNEER?   

De techniekles vind plaats op de donderdagavonden van 19:30 uur tot 21:00 

Klik hier voor de start data voor het desbetreffende techniekblok.

Tijdens de school vakanties zullen de lessen komen te vervallen.

 

 

 

WAAR:

Christelijke basisschool de Verbinding,
Haagbeukweg 36-38,
1326 CR Almere

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt €50 per blok van 8-9 lessen voor deelnemers die geen andere lessen bij de Worship Dance School volgen.

Deelnemers die een of meerdere andere lessen volgen betalen €25 per blok. 

Deze contributie moet voor de 1ste les van dat blok/module overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam( kind) en om welke blok/module het gaat.

Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.

 

 

OPGEVEN:     

Stuur een mailtje naar info@worshipdanceschool.nl of ga naar het Aanmeldformulier technieklessen (onder het gewone aanmeldformulier)

 

*Voor tieners liever de techniekles naast de gewone tienerles dan in plaats van de gewone tienerles*

Hoewel de technieklessen ook open staan voor tieners die geen gewone tienerles volgen bij de Worship dance school, stimuleren wij de tieners om om onderstaande reden met name de gewone tienerlessen te volgen en de technieklessen er naast te doen:

De Worshipdanceschool is een dansschool waarbij de relatie met God en de ontwikkeling daarvan op de eerste plaats staat. Dans is daarbij een middel.

In de techniekles is weinig tijd voor het ontwikkelen en uitleven van deze relatie, hier gaat het in eerste instantie om het ontwikkelen van de dans, het middel dus.

Juist tieners zijn op een leeftijd waarbij de ontwikkeling van hun identiteit centraal staat. Bij de Worshipdanceschool zijn we van mening dat het juist dan belangrijk is om je in eerste instantie met je relatie met God bezig te houden en in tweede instantie met je danstechnieken.

Tijdens de gewone tienerlessen gaat het dus vooral om je relatie met God waarbij we de dans gebruiken als middel om deze relatie te ontwikkelen.