Kindergroep bovenbouw  (8 t/m 10 jaar)

 

Deze lessen zijn geschikt voor jongens en meisjes die van bewegen houden en gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren.

 

WAT?  

We zullen gedurende het jaar aan twee dansen werken.  Elke dans heeft zijn eigen bijbels thema en techniek waar we tijdens de lessen mee aan de gang gaan. Elk thema zal worden afgesloten met een optreden. Bovendien zal er een kijkles zijn dit jaar waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen kijken.

 

HOE?    

Elke les zal beginnen met gebed en een bijbelverhaal (in het thema) die we uitspelen en waar we kort over zullen praten met elkaar, om God, die we willen aanbidden beter te leren kennen en om te leren hoe je deze verhalen in je eigen leven kan toepassen. We zullen o.a. gebruik maken van vlaggen en streamers, maar ook andere dans en beweging technieken zullen aan de orde komen. Er zal in elke les tijd besteed worden aan vrije aanbiddingsdans. (Vlaggen en streamers kunnen via het opmerkingen formulier besteld worden)

 

WANNEER?   

De kindergroep bovenbouw heeft les op donderdag middag van 14:45 uur tot 16:15 uur 

Tijdens de school vakanties zullen de lessen komen te vervallen.

 

WAAR:

Christelijke basisschool de Verbinding,
Haagbeukweg 36-38,
1326 CR Almere

 

OPTREDENS: (buiten het eindoptreden)

Deze zijn gepland rond half januari en einde schooljaar, en zullen plaatsvinden tijdens een zondagdienst in een gemeente van een kind als daar vanuit die gemeente tijd en ruimte voor is. 

Men kan dit met mij overleggen vanuit de desbetreffende gemeente.

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. 

Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)

Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.

   

OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeld.formulier lessen  voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het formulier opmerkingen