Kindergroep onderbouw (5 t/m 8 jaar)

Deze lessen zijn geschikt voor jongens en meisjes die van bewegen houden en dat graag doen “in de troonzaal van God”.

WAT?  

Tijdens de lessen zullen we op een speelse manier bezig gaan met beweging en dans. Aan het eind van het seizoen zullen de kinderen in ieder geval 1 keer d.m.v. een optreden laten zien wat ze gedaan hebben.        

Bovendien zal er een kijkles zijn waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen kijken.

 

HOE?  

 

Elke les zal beginnen met gebed en een bijbelverhaal waar we kort over zullen praten met elkaar, om de God die we willen aanbidden beter te leren kennen. Dit bijbelverhaal is onderdeel van een thema waar we een aantal weken mee werken. Vaak spelen we als groep het bijbelverhaal uit, waarbij de kinderen ook op een andere manier ruimte krijgen zichzelf in creativiteit te uiten. Door middel van allerlei bewegingstechnieken en muziekstijlen onderzoeken we wat dans en beweging voor onszelf inhoudt en wat dat toevoegt aan onze beleving van God. We zullen o.a. gebruik maken van vlaggen en streamers. Deze zijn voor gebruik aanwezig maar kunnen ook besteld worden.

 

WANNEER?   

De kindergroep onderbouw heeft les op dinsdag middag van 16:00 uur tot 17:00

Tijdens de school vakanties zullen de lessen komen te vervallen.

 

DOOR WIE?

Vorig jaar hebben we al kennis kunnen maken met Shaheeda, die toen nog meedraaide met Angelique. Vanaf dit jaar zal Shaheeda dit alleen doen met haar assistente, Talitha. Wil je meer weten over haar? Klik hier

 

WAAR:

Evangelische basisschool de Oase,

H.J.A. Hovens Grevestraat 1,

1333 KX Almere 

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. 

Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)

 

OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeldformulier lessen  voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het formulier opmerkingen