Kindergroep onderbouw (5 t/m 8 jaar)

Deze lessen zijn geschikt voor jongens en meisjes die van bewegen houden en dat graag doen “in de troonzaal van God”.

 

WAT?  

Tijdens de lessen zullen we op een speelse manier bezig gaan met beweging en dans. Aan het eind van het seizoen zullen de kinderen in ieder geval 1 keer d.m.v. een optreden laten zien wat ze gedaan hebben.        

Bovendien zal er een kijkles zijn waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen kijken.

 

HOE?  

 

Elke les zal beginnen met gebed en een bijbelverhaal waar we kort over zullen praten met elkaar, om de God die we willen aanbidden beter te leren kennen. Dit bijbelverhaal is onderdeel van een thema waar we een aantal weken mee werken. Vaak spelen we als groep het bijbelverhaal uit, waarbij de kinderen ook op een andere manier ruimte krijgen zichzelf in creativiteit te uiten. Door middel van allerlei bewegingstechnieken en muziekstijlen onderzoeken we wat dans en beweging voor onszelf inhoudt en wat dat toevoegt aan onze beleving van God. We zullen o.a. gebruik maken van vlaggen en streamers. Deze zijn voor gebruik aanwezig maar kunnen ook besteld worden.

 

WANNEER?   

De kindergroep onderbouw heeft les op dinsdag middag van 14:30uur tot 15:30 uur 

Tijdens de school vakanties zullen de lessen komen te vervallen.

 

 

WAAR:

Christelijke basisschool de Verbinding,
Haagbeukweg 36-38,
1326 CR Almere

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. 

Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)

Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.

 

OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeldformulier lessen  voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het formulier opmerkingen