Wie zijn wij?

 

De Worship Dance School heeft als doel mensen op te leiden om met geest, ziel en lichaam, door middel van dans, drama en theater Gods aanwezigheid openbaar te maken.
 
De WDS is ontstaan vanuit de behoefte van velen, om létterlijk je geloof in beweging te kunnen zetten.
Al zolang als er mensen bestaan zijn muziek, dans en drama één van de meest belangrijke middelen om gevoelens te uiten en over te brengen op de ander.
 
In de Bijbel wordt er vaak gedanst bij allerlei gelegenheden, overwinningen en natuurlijk, net als bij zingen, als uiting van aanbidding naar God.
In onze cultuur van vandaag zijn, zeker in kerken, dansen en vlaggen als uitingsvorm vaak nog onontwikkeld of zelfs nog helemaal afwezig.
 
Dit terwijl je gevoelens en geloof leren uiten door beweging juist heel veel vrijheid geeft in je manier van leven. Het geeft je meer durf, en een open houding naar anderen. En niet op de laatste plaats een verdieping in je relatie met God. 
 
 
De WDS begeleid kinderen en volwassenen op een ontspannen manier in het vinden van manieren van dansen en bewegen, in relatie tot God, jezelf en de ander.

 

De initiator van de Worship Dance School is Angelique Gast.

 


een stukje geschiedenis

De Worshipdansschool is ontstaan vanuit de passie voor dans en aanbidding van Angelique Gast. 

Dit is haar verhaal:

"Al vanaf dat ik kind was, was dans mijn manier van uiten.

Tot en met de pubertijd bleef deze dans meestal binnen de vier muren van mijn slaapkamer. Behalve met schoolfeesten, dan kon ik even lekker uit mijn dak gaan. In die tijd werd er in onze kerk niet gedanst, en was er ook geen mogelijkheid om christelijke danslessen te nemen.

Een paar keer heb ik tijdens speciale gelegenheden (doop, bruiloft) een aanbiddingsdans gedaan op het podium.

In verband met het feit dat ik nog puber was, ik mijn identiteit nog niet had gevonden en er ook geen christelijke dansschool/groep was waar ik onderwezen kon worden, ervoer ik duidelijk dat God nog niet wilde dat ik verder in het openbaar zou dansen.

Pas toen ik 25 was kreeg ik de kans om een basis cursus mime, dans en vlaggen te volgen (10 zaterdagen). Toen geleidt door Sonja Blok en Elsa Waljaard van Vorming en Aktie en Mimestry Nederland.

Aan het einde van de cursus, tijdens een gebedssessie ervoer ik dat God mij zalfde voor de dans. Vanaf dat moment gingen de deuren voor de dans in de gemeente wijd open en werd ik al snel gevraagd om les te gaan geven, beginnend met de kinderen in de schuilplaats in Ede, daarna ook tieners en volwassenen. Tegelijkertijd voorzag God in training door voor de financiën te zorgen zodat ik een aantal keer naar de mime en dans week in de Bron in Dalfsen kon gaan. Daar leerde ik zowel de theoretische als de praktische basis van het dansen in dienst van God.

Van 2000 tot aan juni 2006 heb ik met mijn gezin op het eiland St. Maarten gewoond. Daar heeft God mij de visie gegeven voor een dansschool. Daar werd de Worship Dance School geboren. Op St. Maarten heb ik in die jaren mogen leren wat het opstarten en leiden van een dansschool inhoud. Niet alleen t.a.v. het dansen, maar ook t.a.v. het werven van leden, de administratie, het onderhouden van contacten met mensen die voor de randvoorwaarden zorgen, het organiseren van optredens het begeleiden van nieuwe leerkrachten (velen zelf nog jong en onervaren), enzovoorts. Het was een geweldige tijd die ik na 5 jaar mocht afsluiten met het achterlaten van een stichting!

Sinds november 2006 ben ik met mijn gezin lid van een pinkstergemeente in Almere. Daar ervoer ik direct veel ruimte voor aanbidding door dans en beweging. Al snel werd mij gevraagd om les te gaan geven. Zelf dacht ik er nog niet aan toe te zijn, ik wilde mij eerst settelen in deze gemeente, maar God zei mij gewoon te beginnen. En met de steun van onze voorganger met een grote visie voor creativiteit  begon in oktober 2007 de Worship Dance School hier in Nederland. In maart 2012 werd de WDS ook hier in Nederland een stichting.

Op dit moment verzorgt de WDS als stichting al meer dan 5 jaar lessen aan groepen van uiteenlopende leeftijden. Van peuters tot verschillende volwassenen groepen. Kinderen, tieners en volwassenen leren zich uiten in beweging, ervaren dat ze meer open worden, meer zichzelf durven te zijn en vinden hun identiteit krachtiger in God. Dat is geweldig om mee te mogen maken!