peuter lessen

Deze lessen zijn bedoeld voor meisjes en jongens die het leuk vinden om te bewegen en dit graag willen doen in een veilige christelijke omgeving.

 

WAT?

Tijdens de lessen zullen we op een speelse manier bezig gaan met beweging en dans. Aan het eind van het seizoen zullen de kinderen in ieder geval één keer door middel van een optreden laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben.

Bovendien zal er een kijkles zijn waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen doen.

Eens in de twee maanden kunnen de ouders aan het einde van de les ook even komen kijken wat de kinderen aan het leren zijn en zullen we iets moois laten zien.

 

HOE?

Elke les zal beginnen met een kringmoment. In dat kringmoment hebben we een gebed, een interactief bijbelverhaal waarbij de kinderen meer over Jezus leren en ook kunnen de kinderen wat dingen vertellen over wat ze hebben beleefd die week.

Door middel van speelse activiteiten laten we de kinderen kennis maken met dans en beweging. We maken gebruik van muziek voor kinderen en verschillende materialen zoals vlaggen, streamers, doeken etc. Deze materialen gebruiken we ook tijdens de activiteiten.

 

WANNEER?

De peuter/kleutergroep heeft les op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Tijdens de schoolvakanties komen de lessen te vervallen.

 

DOOR WIE?

De peuterlessen worden gegeven door Nadia (18) en Hilke (16).

Nadia en Hilke hebben sinds hun kindertijd les ontvangen op de Worship Dance School en zijn er nu klaar voor om zelf les te gaan geven.

 

WAAR:

Missiecentrum de Wegwijzer

Makassarweg 80

1335 HZ Almere

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling.

Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)

 

OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeldformulier lessen  voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het formulier opmerkingen