Boyz Only!

Deze lessen zijn speciaal voor jongens die van bewegen houden en graag nieuwe dingen willen leren.

 

WAT?  

We zullen gedurende het jaar aan twee dansen werken.  Elke dans heeft zijn eigen bijbels thema en techniek waar we tijdens de lessen mee aan de gang gaan. Elk thema zal worden afgesloten met een optreden. Bovendien zal er een kijkles zijn dit jaar waarbij ouders uitgenodigd zijn om een les mee te komen kijken.

 

HOE?    

Jongens zijn anders dan meisjes, jongens hebben hun eigen manier van bewegen en hun eigen beleving in dit bewegen. Dmv dansexpressie (jij beweegt, dus jij danst) wordt deze eigen manier van bewegen naar boven gehaald en ontwikkelt. Als groep stimuleren en motiveren de jongens elkaar om hun beweging waardevol te vinden en in te zetten voor de rest van de groep. Hierdoor wordt ieders eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot. Als resultaat zullen er geweldige dansen ontstaan, zal er een groot gevoel van saamhorigheid zijn en zal hun identiteit in Jezus vergroot worden.

 

WANNEER?   

De Boyz only! groep heeft les op dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:00

Tijdens de school vakanties zullen de lessen komen te vervallen.

 

WAAR:

Christelijke basisschool de Verbinding,
Haagbeukweg 36-38,
1326 CR Almere

 

OPTREDENS: (buiten het eindoptreden)

Deze zijn gepland rond half januari en einde schooljaar, en zullen plaatsvinden tijdens een zondagdienst in Pinkstergemeente SionsPoort Almere of in een andere gemeente als daar animo voor is. 

 

KOSTEN:        

De contributie bedraagt 15 Euro per maand voor 10 maanden (sept-juni) en moet voor de 1ste van de maand overgemaakt  worden op Rabobank rekeningnr. NL19RABO01276.22.225 tnv St. Worship Danceschool Almere ovv naam kind en periode/maand van betaling. 

Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer of in 2 keer te betalen. (gelieve dit bij het aanmelden aan te geven.)

Lesgelden moeten door de deelnemers/ouders ZELF worden overgemaakt. Wij sturen geen factuur, ook kunt u ons niet machtigen. Wel kan u zelf in uw eigen bankieren omgeving een automatisering aanmaken.

   

OPGEVEN:  Opgeven kunt u doen via het  Aanmeld.formulier lessen  voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het formulier opmerkingen