Enquête Worship Dance School

Deze Enquête is ten behoeve van het beter maken van de Worship Dance School. We stellen het erg op prijs wanneer je deze enquête voor ons invult. Overal wordt gesproken in de ik-vorm, wanneer je kind les heeft, vul dan deze vragen samen in.